Mae Pobol y We yn gwmni lleol ar Ynys Môn, Gogledd Cymru sy'n darparu gwefannau ymatebol / dwyieithog  Ydych chi'n fusnes, unigolyn, neu elusen, sy’n chwilio am wefan broffesiynol sy’n gost-effeithiol - yna mi allwn ni eich helpu chi.
Mi allwn gynnig gwefan i chi sy'n cyd-fynd â'ch cyllideb.
Mae gennych opsiwn o wefan sefydlog neu ymatebol wedi ei theilwrio'n arbennig i chi.   Os byddwch yn dewis gwefan ymatebol, bydd eich darpar gleientiaid yn gallu gweld eich gwefan ar bob un o'r prif dyfeisiau, ee cyfrifiadur PC | tabled iPad - portread a thirwedd, yn ogystal ag ar ffôn symudol.
Ein gwasanaeth i'n cleientiaid yn cynnwys:
  gwefan sefydlog neu ymatebol
  enwau parth .cymru  a .wales
  gwasanaeth lleol cyfeillgar
  cyfarfod â chi i drafod eich anghenion
  darparu amcan bris
  opsiynau gwahanol brisiau i'ch siwtio chi
  opsiynau cynlluniau gwahanol
  lluniau proffesiynol neu eich delweddau  chi
  cefnogaeth barhaol ar gyfer eich gwefan
Cynnwys eich gwefan
Gwefan sefydlog neu ymatebol

Gwefan uniaith neu ddwyieithog

Baner a LOGO Corfforaethol

Oriel Luniau

Cysylltiadau â Rhwydweithiau Cymdeithasol

Dyddiadur Digwyddiadau

Map Google

Ffurflenni
Barn ein cleientiaid amdanom ni
Rhai o'n cleientiaid
Treborth Leisure

Môn Cacti

Selectrical Bangor Ltd.

Lledr-Leather Handbags

A. W. Owen Joinery Contractors

eglas Ltd - Garddwyr Masnachol

Julia Nicholls, Creative Hair, Bangor

Eglwys Emaus, Bangor

Llŷn Leisure, Pwllheli

W.J. Matthews a'i Fab, Caernarfon

Cymdeithas Corau Meibion Gogledd Cymru

Ysgol Llandygai, Bangor

Aerona-Wales

Geiriau Gwyn, Penrhyndeudraeth

Aquareach Ltd

Blawd ac Ati

Kitchen Medic
Rwyf wedi gweld Pobol y We yn broffesiynol iawn, drwy siarad a chynllunio fy ngwefan drwodd gyda mi. Mae pobl hefyd wedi sylwi pa mor glir a hawdd i’w defnyddio ydy fy ngwefan. Hoffwn ddymuno pob llwyddiant iddynt i’r dyfodol.
Mwy o dystebau >>
Andy Owen, Joinery & Building Contractor
English
Dyluniad Gwe Ymatebol - Pobol y We
Edrychwch ar broffil Pobol y We ar LinkedIn
Cefnogi'r Gymraeg - Investing in Welsh
Polisi PreifatrwyddMap Safle
Cysyllwch â ni am amcan bris neu am gymorth cwsmer
01248 712614
Aelod o'r Federation of Small BusinessesAelod o'r Federation of Small Businesses
01248 712614
Llanfairpwll, Ynys Môn,
Gogledd Cymru. LL61 5PQ