AMDANOM NI
Fel cwmni gwefan ddwyieithog ar Ynys Môn, rydym yn darparu gwasanaeth dylunio gwefan o ansawdd uchel ar gyfer busnesau, elusennau a grwpiau cymunedol yng Ngogledd Cymru. Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth personol gyda chefnogaeth gwasanaeth ôl-werthu gwych i'n cleientiaid i gyd
.
Byddem yn falch o gyd-weithio â chi i gynhyrchu neu addasu eich gwefan, yn unol â'ch gofynion, a hynny am bris fforddiadwy. Mae pob aelod o'n tîm yn siarad Cymraeg yn rhugl.
TYSTEBAU EIN CLEIENTIAID
"Mae'n bleser gweithio gyda Eleri ac Eirian o Pobol y We.  Rwy'n gwybod y caf wasanaeth dibynadwy o'r safon uchaf, ac os bydd problem, mae un o'r ddwy wastad yno i gynnig cymorth cyfeillgar - rhywbeth na chewch chi mohono gyda chwmni mawr amhersonol. Ni fuaswn yn meddwl ddwy waith cyn eu hargymell i fusnesau eraill."
Geraint Hughes - Menter a Busnes / Madryn Cyf
"Hoffwn ddiolch i Pobol y We am eu gwaith gyda'r wefan. 'Roeddynt pob tro yn barod i wrando, rhoi cyngor, ac yn bwysicach na dim gyda amynedd amhrisiadwy." 
Gwynfor Owen, Geiriau Gwyn -  Gwasanaethau Cyfieithu
English
GWEITHIO Â CHI I ADEILADU EICH GWEFAN
Pan fyddwch wedi penderfynu cael gwefan newydd, neu am addasu eich gwefan gyfredol, cysylltwch â ni, ac mi wnawn ni'r gweddill!
Byddwn mewn cysylltiad â chi drwy bob cam o gynllunio a datblygu eich gwefan. Byddwch yn gallu gweld sut mae eich gwefan yn symud ymlaen drwy edrych ar ein gweinydd datblygu.
CWESTIYNAU PERTHNASOL
  Pa fath o fusnes sydd gennych chi?
  Sawl tudalen gwe ydych chi eisiau?
  A oes gan eich busnes frand corfforaethol?
  A oes gennych logo corfforaethol?
  Hoffech chi wefan ddwyieithog?
  A oes gennych luniau eich hunan?
  A oes gennych gyllideb mewn golwg?
GWEFAN YMATEBOL
Blog - 'Google Webmaster Central'

"Starting April 21, we will be expanding our use of mobile-friendliness as a ranking signal. This change will affect mobile searches in all languages worldwide and will have a significant impact in our search results. Consequently, users will find it easier to get relevant, high quality search results that are optimized for their devices."
Ffynhonnell - Google:
- ar gyfrifiadur PC, Gliniadur, Tabled a Symudol.
Argymhelliad uchell!
Fel perchennog ar fusnes bach, roedd dod o hyd i ddylunydd gwe sy'n gwrando wedi bod yn heriol, fodd bynnag, mae Pobol y We wedi bod yn wych wrth greu gwefan ymatebol newydd ffresh sy'n gwella fy SEO.  Roeddwn yn croesawu ac yn gwerthfawrogi cael mewnbwn i'r wefan, ac roedd yn hawdd cyd-weithio ar fy mhrosiect, yn ogystal â proffersiynoldeb a gwir ddiddordeb, a'r ymrwymiad hir-dymor gan Pobol y We a oedd yn cymryd digon o amser i egluro popeth i mi, gan wneud yn siŵr fy mod yn hapus gyda'r holl newidiadau a'r dyluniad ar ei newydd wedd. Diolch i chi am eich holl amynedd a'r nifer o negeseuon e-bost. Rwy'n edrych ymlaen i gyd-weithio gyda'n gilydd eto yn y dyfodol ~ Diolch yn fawr iawn.
Julia Nicholls - Award Winning Wedding Hair.
Cyfrifiadur PC                   Gliniadur          Tabled     Symudol
Dyluniad Gwe Ymatebol - Pobol y We
Edrychwch ar broffil Pobol y We ar LinkedIn
Cefnogi'r Gymraeg - Investing in Welsh
Polisi PreifatrwyddMap Safle
Cysyllwch â ni am amcan bris neu am gymorth cwsmer
01248 712614
Aelod o'r Federation of Small BusinessesAelod o'r Federation of Small Businesses
01248 712614
Llanfairpwll, Ynys Môn,
Gogledd Cymru. LL61 5PQ