Pobol y We

The Web People

Croeso

Cynnwys eich gwefan

Gwefan modern ymatebol

Gwefan uniaith neu ddwyieithog

Galeri Lluniau

Cysylltiadau â Rhwydweithiau Cymdeithasol

Map Google

Ffurflenni

Barn ein cleientiaid

Rwyf wedi gweld Pobol y We yn broffesiynol iawn, drwy siarad a chynllunio fy ngwefan drwodd gyda mi. Mae pobl hefyd wedi sylwi pa mor glir a hawdd i’w defnyddio ydy fy ngwefan. Hoffwn ddymuno pob llwyddiant iddynt i’r dyfodol. 


Andy Owen, Joinery & Building Contractor


Ein gwasanaeth i'n cleientiaid

• gwefan sefydlog neu ymatebol
• enwau parth .cymru  a .wales
• gwasanaeth lleol cyfeillgar
•  cyfarfod â chi i drafod eich anghenion
•  darparu amcan bris
•  opsiynau gwahanol brisiau i'ch siwtio chi
•  lluniau proffesiynol neu eich delweddau  chi
•  cefnogaeth barhaol ar gyfer eich gwefan
This is a session within the business concept. The concept is signing contracts.

Pwy yda ni?
Mae Pobol y We yn gwmni lleol ar Ynys Môn, Gogledd Cymru sy'n darparu gwefannau ymatebol / dwyieithog.

Ydych chi'n fusnes, unigolyn, neu elusen, sy’n chwilio am wefan broffesiynol sy’n gost-effeithiol - yna mi allwn ni eich helpu chi.

Gallwn gynnig gwefan i chi sy'n cyd-fynd â'ch cyllideb.

Mae gennych opsiwn o wefan sefydlog neu ymatebol wedi ei theilwrio'n arbennig i chi.

Os byddwch yn dewis gwefan ymatebol, bydd eich darpar gleientiaid yn gallu gweld eich gwefan ar bob un o'r prif dyfeisiau, ee cyfrifiadur PC | tabled iPad - portread a thirwedd, yn ogystal ag ar ffôn symudol.Hawlfaint (h) 2018
Cedwir Pob Hawl     
Pobol y We
Cysylltwch â ni am sgwrs
01248 712614
Llanfairpwll Ynys Môn
Pobol y We
The Web People
Gwefannau
Ymatebol
Dwyieithog